Breaking News

Tag Archives: Laksha dweep

ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದೆಯೇ ಮೇಧಾವಿಯಾದ ”ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್” ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಫಾನ್

ali manik fan

ಸಂದೇಶ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್: ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ… ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಲವಾದ ಛಲ ಹಾಗು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ… …

Read More »